26 11 2008

ATATÜRK’ ÜN BİLİM VE FEN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

ATATÜRK’ ÜN  BİLİM VE FEN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Dünyada her şey için ,yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin dışında yol gösterici aramak aymazlık , bilgisizlik ,doğru yoldan çıkmışlıktır . Yalnız bilimin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki evrelerinin gelişimini anlamak ve ilerlemelerini izlemek koşuldur. Bin, iki bin , binlerce yıl önceki bilim ve fen dilinin çizdiği genel kuralları , şu kadar bin yıl önce bugün aynı biçimde uygulamaya kalkışmak , elbette bilim ve fennin içinde bulunmak değildir. (1924 ; S.D. II )

Ülkemizin en bayındır, en latif , en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için temel olan okullarımızın, yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.

Evet; ulusumuzun siyasal , toplumsal yaşamında ulusumuzun düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır. (1922; S.D. II )

Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin , çağdaş ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir.

Öğretmenlerimiz , ozanlarımız , edebiyatçılarımız ulusa bu felaket günlerini ve onun gerçek nedenlerini açık ve kesin olarak yazıp söyleyecekler, bu kara günlerin dönmemesi için dünya yüzünde uygar ve çağdaş bir Türkiye’nin varlığını tanımak istemeyenlere , onu tanımak zorunda olduğumuzu anımsatacaktır. (1922 / M.E.D.B. )

Gözlerimizi kapayıp , yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş ,uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız : bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız . Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur . (1922; S.D. I )

Başarılı olmak için aydın sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında doğal bir uyum sağlamak lazımdır.Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği idealler,halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır.1923

Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yöneltilen bir fazifedir.Gençlerimiz ve aydınlarımız niçin yürüdüklerini ve yapacaklarını önce kendi beyinlerinde iyice kararlaştırmalı,onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli,onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.1923

Taassup cahilliğe dayanır.Bundan olayı taassup cahildir.İlim mutlaka cahilliği yener,o halde halkı aydınlatmak lazımdır.1023

Bu millet ve memleket ilme,irfana çok muhtaç;tahsil yapmış diploma almış gelmiş,onları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka,pati parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa’ya,Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz.İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa,sanat nerede varsa gidip,öğrenmeye mecburuz.Bu nedenle artık himaye çok zayıf kalır.Bunun yerine mecburiyet geçerli olur.1923

İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir veremem.Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar.Onun için siz kendi ilminize,irfanına güveniyorsanız,bana söyleyiniz,sosyal ilimlerin güzel(yapıcı) yönlerini gösteriniz,ben takip edeyim.1923

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.Benden sonrakiler,bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında,gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi,akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.1923.

 Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz. .. yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor, demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal hayatta faal ve faydalı, verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür. Ancak bu sayede toplumlar iş adamlarına, sanatkarlara sahip olur. Elbette milli dehamızı geliştirmek, hislerimizi layık olduğu dereceye çıkarmak için yüksek meslek sahiplerini de yetiştireceğiz. Çocuklarımızı da aynı öğretim derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz.

 

Milli Eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zafere ulaşılması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu programın iki önemli noktası vardır: Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uyumlu olması, çağın gereklerine uygun olmasıdır.

 

  İlim ve fen çalışmalarının merkezi okuldur. Bundan dolayı okul lazımdır. Okul adını hep beraber hürmetle, saygıyla analım.

 

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün mana ve şekliyle uygar bir toplum haline getirmektir . İnkılâplarımızın ana ilkesi budur. Bu gerçeği kabul edemeyen zihniyetleri darmadağın etmek zaruridir. Şimdiye kadar milletin, beyinlerini paslandıran, uyuşturan bu zihniyette bulunanlar olmuştur.

4587
0
0
Yorum Yaz